Các Bộ Phối Hợp Đảm Bảo An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Thực phẩm đang được bày bán dọc các con phố ở Hà Nội. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của toàn xã hội, của tất cả mọi người, bất kể già và trẻ.

an toan thuc pham

An toàn thực phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng là hai chủ đề thu hút được nhiều người tham gia tại hội nghị của Hội Liên hiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA) tổ chức ở Thủ đô Hà Nội ngày hôm qua.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Tân, VUSTA Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký nêu ra bốn vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Đó là

  1. Hệ thống pháp luật hiện hành,
  2. Quản lý của nhà nước,
  3. Thông tin đại chúng,
  4. Nhận thức của người dân và các tổ chức xã hội.

Ông Tân phàn nàn rằng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của chúng ta về an toàn thực phẩm còn quá phức tạp, chồng chéo và đôi khi mâu thuẫn. Theo quan điểm của ông, một phần trách nhiệm thuộc về sự đồng quản lý của ba Bộ: Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

“Trong quản lý của họ, ba Bộ đã chủ yếu tập trung vào các nhà sản xuất thực phẩm lớn hoặc các công ty và gần như quên mất những cơ sở nhỏ. Ngoài ra, chuyên môn của những cán bộ thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm vẫn yếu và  một số còn cẩu thả trong quá trình giám sát của họ”, Ông Tân đã nói.

Ông Nguyễn Tử Chương, từ Hiệp hội câu cá Việt Nam kêu gọi Chính phủ xuất bản sổ tay về an toàn thực phẩm, phân phát cho người dân nhằm nâng cao nhận thức của họ về an toàn thực phẩm và giúp họ biết làm thế nào để lựa chọn thực phẩm tốt bên cạnh thực phẩm bị ô nhiễm.

Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam yêu cầu Chính phủ phải áp dụng các biện pháp đồng bộ về an toàn thực phẩm từ “trang trại đến dân gian”.

“Đây là một cách rất hiệu quả để điều tra lại nguồn gốc của thực phẩm và xử lý bất kỳ sự cố nào có thể phát sinh”, ông Hùng cho biết.

doan kiem tra

Bác sĩ y khoa Đỗ Thị Vân cho rằng, Chính phủ nên bãi bỏ quyết định bổ nhiệm ba Bộ đồng quản lý các vấn đề về an toàn thực phẩm.

“Một Cơ quan nên được bổ nhiệm và tập trung hành động trong vấn đề an toàn thực phẩm, đồng thời Cơ quan này có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, bác sĩ Vân nhấn mạnh.

Bà Vân cũng yêu cầu Chính phủ đưa ra các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ nhà sản xuất hoặc các công ty nào vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Ông Trần Hữu Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Y tế Việt Nam cho biết, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của toàn xã hội, của tất cả mọi người, bất kể già hay trẻ. “Để đạt được mục tiêu này, nâng cao nhận thức của người dân là phương thức quan trọng nhất để họ biết được loại thực phẩm nào mà họ nên hoặc không nên ăn”, theo lời ông Thắng.